Alla priser visas inklusive moms
Produktgrupper
Produktgrupper

DESFire kodare Pando PDE

Pris: 5 087,50 SEK
Alla priser visas inklusive moms

Artikelnummer: 50152684

Förpackningsstorlek: 1 st.

Varumärke: ASSA ABLOY


DESFire kodare Pando PDE
PDE01 är en applikationskodare för DESFire kort till ARX säkerhetssystem. PDE01 skapar applikationer samt de filer som behövs på kortet för online och offline system till ARX.
Det unika är att PDE01 erbjuder möjligheten att man helt själv kan hantera kryptonycklar samt skapa setup kort till ARX läsarna. I och med denna möjlighet så är det bara kunden själv som har kännedom om kryptonycklarna utan inblandning av tredje person. Det finns två metoder. PDE01 programmeras med kryptonycklar för aktuell anläggning. Dessa kan skrivas in från knappsatsen på PDE01 eller via ett konfigurationskort. I båda fallen är kryptonycklarna endast för kundens kännedom.
Kryptonyckelkonfigurationskortet registreras inte mot systemet, kryptonyckelkortet är bara ett lättare sätt att läsa in nycklarna i PDE01.
Användare kort kodas genom att man presenterar ett tomt DESFire kortet för PDE01, nu skapas och kodas kortet, kortets kortnummer data räknas fram och sänds till ARX samt till aktuell person. Kortet får data både för online läsare och offline läsare. PDE01 kan även användas för att kontrollera vilken kortnummer ett redan programmerat kort har samt vilken person kortet hör till via ARX. Ett smidigt och bra sätt att hantera utlämning av DESFirekort på. Alla kryptonycklar sparas och hanteras i PDE01, PDE01 har inget behov av kontakt med ARX för att koda korten, den kommunikation som sker mellan PDE01 och ARX är att det färdigkodade kortnumret sänds upp till ARX. I och med att PDE01 räknar fram kortnumret enligt en algoritm så kan man ha flera fristående PDE01 i systemet.
Vid beställning av PDE01 beställs samtidigt Load Card 100 för det antal kort man vill koda, i steg om hundra. PDE01 kan inte koda eller låsa upp applikationer som används av andra system. PDE01 kan även användas för att lägga in eller ändra personliga PIN-koder utan att behöva göra det från en systemoperatörs tangentbord.
PDE01 ansluts enkelt till datorns USB- port, och används lämpligast som en bordsläsare/ kodare.
PDE01 har tydlig display för enkelt handhavande vid kodning av kort.
vilken kortnummer ett redan programmerat kort har samt vilken person kortet hör till via ARX. Ett smidigt och bra sätt att hantera utlämning av DESFirekort på. Alla kryptonycklar sparas och hanteras i PDE01, PDE01 har inget behov av kontakt med ARX för att koda korten, den kommunikation som sker mellan PDE01 och ARX är att det färdigkodade kortnumret sänds upp till ARX. I och med att PDE01 räknar fram kortnumret enligt en algoritm så kan man ha flera fristående PDE01 i systemet.
Vid beställning av PDE01 beställs samtidigt Load Card 100 för det antal kort man vill koda, i steg om hundra. PDE01 kan inte koda eller låsa upp applikationer som används av andra system. PDE01 kan även användas för att lägga in eller ändra personliga PIN-koder utan att behöva göra det från en systemoperatörs tangentbord.
PDE01 ansluts enkelt till datorns USB- port, och används lämpligast som en bordsläsare/ kodare.
PDE01 har tydlig display för enkelt handhavande vid kodning av kort.
DE01 erbjuder även möjligheten att själv mata in sina egna nycklar via knappsatsen, i det läget behövs inte Key Sets card to PDE01. Oavsett metod gällande inmatning av nycklar så har ASSA ABLOY Opening Solution ingen kännedom om nycklarna, förvaring och hantering av kryptonycklar hanteras av kund, utan att tredje part är inblandad i hanteringen. Kryptonycklar skall därmed sparas på ett säkert sätt.
• Spänningsmatning via USB
• USB Kabellängd 150 cm
• Vikt: 0,324 kg
• Dimension HxBxD (mm) 185x70x23
• Lästeknologi MIFARE DESFire EV1/EV2
• Kort typ DESFire 4K eller 8K kort EV1/EV2
Produktdetaljer
Varumärke ASSA ABLOY
Benämning DESFire kodare Pando PDE
Artikelnummer 50152684
Tillverkarens artikelnummer S55968000085
E-nummer
EAN 7391166560556
Produktgrupp(er) Passersystem tillbehör
Alla priser visas inklusive moms