Våra tjänster


Projektering

Det handlar inte bara om lås och säkerhet. Låsning och inbrottsskydd måste fungera tillsammans med utrymningskrav, miljökrav, krav från arkitekter och försäkringsbolag och samtidigt uppfylla beställarens behov och önskningar. Dessutom måste användarvänligheten vara hög. Vi har den samlade kunskapen om alla dessa delar.

Vi projekterar även nya låssystem och upprättar låsschema utifrån våra kunders behov och önskemål.
 

Montage och installation

Vår strävan är att alltid utföra installationerna på ett estetiskt och funktionsmässigt sätt. Vi utför allt från mindre servicejobb till stora avancerade och komplicerade installationer.
 

Service och underhåll

Ett säkerhetssystem måste fungera dygnet runt för att ge den säkerhet som det är avsett för. Ett system som totalt eller delvis upphör att fungera är inte bara en olönsam affär, det ger framförallt en falsk trygghet. Därför behövs kontinuerlig tillsyn och underhåll för att säkerställa driftsäkerheten. Regelbundet underhåll förlänger också systemets livslängd och är ekonomiskt lönsamt.

Butiken

I vår butik hittar ni förutom lås och beslag även skyltar, låsspray, verktyg och nyckeltillbehör. Vi tillverkar nycklar, i de flesta fall medan ni väntar. Här har vi även vår serviceverkstad där vi reparerar lås och tillverkar cylindrar mm.
 

Utställning

I vår butik har vi även en spännande utställning med gamla lås och nycklar, även en del verktyg och intressanta kassaskåpslås. Fantastiska hantverk som ni är varmt välkomna in och titta på.